Samhandlingsmodell for utsatte barn og unge

I Grong skal alle ha et trygt og godt oppvekstmiljø og da er forebygging, tidlig innsats og tverrfaglig samhandling avgjørende. Denne samhandlingsmodellen viser hvordan vi på tvers av tjenester og nivå jobber for å sikre riktig hjelp til riktig tid, og hvordan vi skal fremme systematisk og langsiktig innsats for å bedre barns oppvekst i vår kommune.

Mer info